Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu (“Kurul”), 8 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, YouTube platformunda yayınlanan telefon reklamlarının karşılaştırmalı reklam olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil edip etmediğini değerlendirdi.

Reklamlardaki karşılaştırma tablolarında rakip ürünün ismi “Rakip A” şeklinde gizlenmiş olsa da reklamlarda karşılaştırılan ürünün işlemcisinin markası olan “Exynos” ibaresine yer verilmiştir.

Kurul kararında, markasına yer verilen işlemcinin rakip firma tarafından üretilen bir işlemci olduğunu ve yalnızca rakip firma tarafından ithal edilen telefonlarda kullanıldığının anlaşıldığını ve rakiplere ait marka ve ürün isimlerinin mevzuat gereği karşılaştırmalı reklamlarda kullanılamayacağını belirtmiştir.

Bu kapsamda Kurul, ilgili reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7 ve 8. maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi hükümlerine aykırı olduğuna ve bu sebeplerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar vermiştir.

8 Haziran 2021 tarihli ve 310 sayılı Kurul toplantısı basın bülteninde yayımlanan 2020/4767 sayılı karara bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.