Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularında aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden fazla başvuru bulunması hâlinde ve/veya aynı sahaya birden fazla başvuru bulunması hâlinde sisteme bağlanacak olanların belirlenmesine yönelik olarak TEİAŞ tarafından yapılacak yarışmaya ilişkin yeni yönetmelik yayımlanmıştır.

Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 13 Mayıs 2017 tarihli 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 6 Aralık 2013 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler genel hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir:

  • Yarışma, tesislerin YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olacaktır.
  • Yarışmada bağlantı kapasitesi tahsisine esas alınan teklif fiyatının, tesislerin kapasite artışları için de geçerli olacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, sıfırdan küçük teklif fiyatı ile kapasite tahsis edilenler için, kapasite artışı yapılabilmesi halinde inşa edilecek ünitelerden üretilecek net elektrik enerjisi için piyasa işletmecisine katılım bedeli ödeme yükümlülüğü doğacaktır.
  • Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 13 Mayıs 2017 tarihinden önce mahkeme kararlarının uygulanması amacıyla kesişen santral sahasının kullanım hakkı sahibi şirketin belirlenmesine yönelik yarışma yapılmasına ilişkin alınan kararlar bakımından, RES Katkı Payı ödenmesi esasına göre yarışma yapılması öngörülmüştür.

Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.