Ticaret Bakanlığı tarafından 12 Şubat 2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 13 Haziran 2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler yapıldı. Değişiklik Yönetmenliği, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan değişiklikler ve getirilen yeni düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi (2 yıl) aynı kalmakla birlikte, bu belgelerin artık geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunlu hâle getirildi.
  • Üretici veya ithalatçının bildirdiği yetkili servislerinde değişiklik olması hâlinde bunun Bakanlığa bildirilme süresi 30 güne çıkarıldı. Bu süre önceden 15 gün olarak belirlenmişti.
  • Belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servislerde yapılan iş ve işlemlerin de Değişiklik Yönetmeliği hükümlerine uygun olması zorunlu hâle getirildi.
  • Tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetler için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat olağandan daha yüksek bir tarife ile ücretlendirilemeyeceği düzenlendi.
  • Onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması durumunda, servisin arızalı malı teslim aldığına dair belge düzenleme zorunluluğu kaldırıldı.
  • Garanti dışı kullanımlar hariç olmak üzere, üretici, ithalatçı veya satıcılar, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyeceği düzenlendi.
  • Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin güncel iletişim bilgilerinin bu sitelerde yer alması artık zorunlu hâle getirildi.
  • Üretici veya ithalatçılara, fazladan kurulanlar dahil tüm yetkili servis istasyonu bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi’ne (SERBİS) ilişkin internet sitesine 30 gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girme ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncelleme zorunluluğu getirildi.
  • Değişiklik Yönetmeliği eki ile satış sonrası hizmet verilmesi zorunlu mallar listesine yeni ürünler eklendi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin ve güncellenen ekli listenin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz