Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu yeni karara göre, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler, istenilirse artık Türk Lirası ile de yapılabilecek. Önceden ise bu ödemeler yalnızca yabancı para ile yapılabiliyordu.

Kira, ruhsat, izin belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretlerin Türk Lirası üzerinden ödenmesine devam edilecektir.

Ekonomi Bakanlığı serbest bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyecektir.

Bakanlar Kurulu’nun 2017/10051 sayılı kararı 11 Mayıs 2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.