Sermaye Piyasası Kurulu, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Değişiklik Tebliği”) ile; kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıkların (“Kamu Ortaklıkları”) birleşme işlemlerine yönelik düzenlemeler yaptı.

Değişiklik Tebliği ile düzenlenen önemli hususlar aşağıdaki şekildedir:

  • Tebliğ’e yönetim kontrolü tanımı eklenmiştir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar hakkında Tebliğ’in belirli hükümlerinin uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda;
  • Halka açık bir şirket ile halka kapalı şirketlerin birleşme işlemlerinde özsermaye büyüklüklerine yönelik kısıtlamalar Kamu Ortaklıkları açısından uygulanmayacaktır.
  • Birleşme işlemlerinde devralan şirketin payları borsada işlem görmeyen bir şirket olması halinde şirketin paylarının birleşme sonrası 6 ay borsada satışa konu edilememesine ve borsa dışında satışa yönelik düzenlemeler Kamu Ortaklıkları açısından uygulanmayacaktır.

30 Mayıs 2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.