Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) uygulamasının iyileştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere ilişkin bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Taslak değişiklikler, yorum ve görüşlerin paylaşılması amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlara gönderilmiştir. Söz konusu değişiklikler coğrafi işaretlere ve patentlere ilişkindir.

Teklif edilen değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Kanun uyarınca coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları için her yıl TürkPatent’e denetim raporu sunulması gerekmektedir. Sunulan denetim raporlarında denetimin yeterli yapılmaması, denetim raporunun sunulmaması veya eksikliklerin giderilmemesi durumlarında, tescil ettirenin değiştirilmesi amacıyla tescil coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yayınlanmaktadır. Üç ay içinde kimsenin tescil için talepte bulunmaması halinde tescil hakkı sona ermektedir. Yapılan değişiklikle tescil ettirenin değiştirilmesine yönelik bu aşamalardan önce tescil ettirene yeni bir denetim mercii oluşturması için üç ay süre verilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde tescillerin devam etmesi sağlanarak ülke menfaati de korunmuş olacaktır.
  • Hâlihazırda, patent başvurularında ilk başvurunun kapsamını aşan değişiklikler araştırma raporu düzenlenmesi aşamasında dikkate alınmamaktadır. Bu durum başvurunun reddine neden olabilmekte veya başvuru sahipleri yeni başvuru yapmak durumunda kalabilmektedir. Taslak uyarınca patent başvurularında şekli inceleme aşamasına kadar yapılan ve kapsamı aşan değişikliklerde başvuru tarihi değişikliği yapabilme imkânı sunulmaktadır. Bu sayede yeni başvuru yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
  • Ayrıca taslak kapsamında diğer mevzuatta, mülga 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye yapılmış olan atıfların bu Kanun’a atıf yapılmış sayılacağına ilişkin bir madde de eklenmiştir.

Taslak değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.