Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 30671 sayılı ve 30 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı.

Değişiklik Kanunu, ülkemizde sinema sektöründe uzun zamandır tartışma konusu olan promosyonlu bilet satışları da dahil olmak üzere, sinema salonu işletmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmektedir. Söz konusu düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

 • Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz.
 • Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakikadır. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakikadır. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil değildir.
 • Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamaz.
 • Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez.
 • Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (“Bakanlık”) iletmek üzere, Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlüdür.

Değişiklik Kanunu ile Danışma Kurulu ortadan kaldırılmış, bunun yerine aşağıda belirtilen komisyon ve kurulların kurularak belirtilen görevleri yerine getirmesi öngörülmüştür:

 • Destekleme Kurulları: Proje geliştirme, film yapımı, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre en fazla dört tane destekleme kurulu oluşturulacaktır.
 • Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu: Bakanlık tarafından dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere oluşturulacaktır.
 • Film Çekim Koordinasyon Komisyonu: Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde Bakanlıkça kurulacaktır. Çalışma esasları ise Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Öte yandan Değişiklik Kanunu, sansüre ilişkin hükümleri korumuş ve daha detaylı düzenlemeler getirmiştir:

 • Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasının yapılması devam edecektir. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacaktır.
 • Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri ise festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak 18+ yaş işareti ile gösterilebilecektir. Daha önce Bakanlık tarafından değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmlerse ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilecektir. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunludur.
 • Sinema filmlerinde değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmaması, zorunlu işaretlerin kullanılmaması veya yanıltıcı şekilde kullanılması halinde uygulanacak idari cezalar arttırılmıştır.

Sinema filmi öncesinde gösterilecek reklamlara ve sinema biletini içeren promosyon satışlara yönelik hükümler 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.