Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu’nun “SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” başlıklı standardı ile “GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri” ve “GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları” başlıklı güncellenmiş standartlarını Türk mevzuatına dahil etti.

Bu kapsamda;

  • Tarihi finansal tabloların bağımsız denetimini yürütmekle görevlendirilmiş olup finansal tabloların bağımsız denetimini yürütmeyen denetçilerin sorumlulukları ile finansal tablolara ilişkin sınırlı denetim raporlarının şekil ve içeriği düzenlemiştir.
  • Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerine dair standartlar güncellenmiştir. Denetçilerin denetime konu bilginin yanlışlık içerip içermediği hakkında makul güvence veya sınırlı güvence elde etmesi, yazılı rapor yoluyla denetim konusunun ölçüm ve değerlendirilmesine ilişkin sonuç bildirmeleri amaçlanmaktadır.
  • Hizmet alan işletmenin ve onun denetçilerinin kullanımına yönelik bir rapor sunmak üzere, denetçiler tarafından hizmet kuruluşlarının tasarladığı kontroller hakkında yürütülen denetimlere dair düzenlemelerde güncelleme yapılmıştır.

Güncellenmiş GDS’ler, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında yürütülen güvence denetimlerine uygulanmak üzere 21 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Standartların tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.