22 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’inin (“Tebliğ”) hazırlık prosedürlerine ilişkin maddesinin 6. fıkrası değiştirilmiştir.

İlgili değişiklik uyarınca:

  • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir,
  • Ayrıca, yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’e ilişkin MA | Gazette yazısına bu bağlantıdan, 22 Temmuz 2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.