7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür.

Bu değişiklikler kapsamında, serbest avukatlar suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamındaki yükümlü statüsüne dahil edilmiştir. Bu çerçevede, serbest avukatlara getirilen yükümlülük sadece

  • taşınmaz alım satımı,
  • sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması,
  • şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlıdır.

Bununla birlikte; ilgili yükümlülük savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olamaz. Ayrıca kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verilmesi, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakların dava edilmesi ve savunulması, adli işlemlerin takip edilmesi, bu işlere ait bütün evrakın düzenlenmesi ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler de serbest avukatlara getirilen söz konusu yükümlülük kapsamında hariç tutulmuştur.

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.