İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: aym

Müdürlük Kadrosuna Atanma Talebi İdare Tarafından Reddedilen Başvurucunun Bozma Talebi Anayasa Mahkemesi Tarafından Özel Hayata Saygı Hakkı Çerçevesinde Kabul Edildi

24 Ara 2021

Anayasa Mahkemesi’nin 20 Ekim 2021 karar tarihli ve 2018/11772 başvuru numaralı kararında görevlendirme işleminin, başvurucunun (“Başvurucu”) sosyal ve mesleki itibarına yönelik somut etki ve yansımalarının olduğu ifade edilmiş; bu sebeple başvurunun sonuca dayalı uygulanabilirlik yaklaşımı çerçevesinde özel hayata saygı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Önceden Bilgilendirilmek Suretiyle Yapılan E-Posta Denetlemesinin Hukuka Uygun Olduğuna Hükmetti

16 Mar 2021

Anayasa Mahkemesi (“Mahkeme”) çalışana öncesinde iş sözleşmesi ile bilgilendirme yapılmak sureti ile gerçekleştirilmiş olan e-posta denetiminin hukuka uygun olduğuna karar verdi. Karara konu olayda, başvurucunun kurumsal e-posta hesabının incelenmesi sonucunda mesai saatleri içerisinde eşine ait bir başka işletmede ticari […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi’nin 670 Sayılı KHK Kapsamında Mahkemeye Erişim Hakkı Değerlendirmesi

11 Ara 2020

Değerlendirmeye konu olayda; öğretim Görevlisi Kayhan Erciyeş (“Başvurucu”), sigorta prim borçlarının tahsili amacıyla hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre başlatılan icra takiplerinde ödeme emrinin iptali istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) karşı dava açmıştır. İş Mahkemesi’nde açılan […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Beyana Tabi Verginin Hesaplanmasında Başvurucudan Kaynaklanan Hataların Düzeltilmesi İstemi Bakımından Başvuru ve Dava Sürelerinin Ödeme Tarihinden İtibaren Başlatılması ve Bu Sebeple Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hatalı beyanı üzerine tahakkuk eden verginin düzeltilmesi talebine ilişkin başvuru ve dava sürelerinin ödeme tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı yönünde ilk derece mahkemesi tarafından verilen davanın süre yönünden reddedilmesi kararını adil yargılanma hakkının temel güvencelerinden birisi olan […]

Daha fazla göster

Bilirkişi Raporunun Mahkeme Kararının Kesinleşmesiyle Kesin Delil Niteliği Kazanmasını Değerlendiren Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, yargı sürecinde itiraz edilmeyen bilirkişi raporuna sonradan açılan ek davada itiraz edildiği ve bu itirazın istinaf mahkemesi tarafından yerinde görüldüğü başvuruyu değerlendirdi. Bilirkişi raporunun ilk davada kazanmış olduğu kesin delil niteliğinin göz ardı edilmesi sebebiyle başvurucunun mülkiyet […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Lehe Olan Kanunun Dikkate Alınmaması Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), yargılamanın devamı esnasında meydana gelen kanun değişikliği kapsamında lehe olan cezai hükmün uygulanmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.  Karara konu olayda, başvurucu şirket hakkında 2007 senesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İhtiyati Tedbirin Makul Olmayan Bir Süre Devam Etmesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun taşınmazının tapu kaydına düşülen ihtiyati tedbir şerhinin konulduktan 19 yıl sonra kaldırılmasının mülkiyet hakkının ihlalini oluşturduğuna karar vermiştir.  Başvuru, miras bırakana karşı açılan ve mirasçıların taraf olmaya devam ettiği davada konulan ihtiyati tedbirin makul olmayan bir […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İçtihat Farklılığının Makul Sürede Giderilememiş Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, vergi yargılamasında mevcut olan içtihat farklılıklarının makul süre içerisinde giderilememiş olması sebebiyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Vergi idaresi, başvurucudan hakkında belirli mal ve hizmet alımlarına ilişkin inceleme yapılmak üzere 2008, 2009, 2010 […]

Daha fazla göster