“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Ek-1’inde Değişiklik Yapıldı

3 Eyl 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Ek-1’inde yapılan değişiklikler (“Değişiklik”) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de […]

Daha fazla göster