COVID-19 Salgını Sebebiyle İcra ve İflas Süreçlerine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Yapıldı

31 Mar 2020

İcra takiplerine ilişkin olarak, 31076 sayılı ve 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayımlandı. İlgili Karar uyarınca, Karar’ın yayımlandığı tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt […]

Daha fazla göster