Yargıtay: Hakkında İçtihatların Birleştirilmesi Talep Edilen Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6/A Maddesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/4 Maddesi ile İçtihat Aykırılığını Giderecek Şekilde Düzenlenmiştir

18 Ağu 2020

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, “4077 sayılı Kanun’un 6/A maddesi gereği nama yazılı olarak düzenlenmesi gereken bonoların emre yazılı olarak düzenlenmesi hâlinde, nama yazılı düzenlenmemesi nedeniyle geçersizlik iddiasının, senedi ciro yoluyla devralmış iyi niyetli hamile karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği” konusunda […]

Daha fazla göster