İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: kurulu

Rekabet Kurumu Tarafından Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

3 Eyl 2021

Rekabet ihlallerinde uzlaşmaya yönelik ikincil mevzuat olan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik (“Uzlaşma Yönetmeliği”) 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

Daha fazla göster

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

9 Eki 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) (“Değişiklik Tebliği”) ile; halka açık ortaklıkların sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında menfaat sahiplerine yönelik açıklama yapma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik düzenlemeler yaptı. Değişiklik Tebliği ile düzenlenen […]

Daha fazla göster