Anayasa Mahkemesi: İçtihat Farklılığının Makul Sürede Giderilememiş Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, vergi yargılamasında mevcut olan içtihat farklılıklarının makul süre içerisinde giderilememiş olması sebebiyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Vergi idaresi, başvurucudan hakkında belirli mal ve hizmet alımlarına ilişkin inceleme yapılmak üzere 2008, 2009, 2010 […]

Daha fazla göster