Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğuna Dair Usul ve Esaslar Belirlendi

15 Nis 2021

Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim ve kayıt zorunluluğuna dair usul ve esasları belirleyen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî […]

Daha fazla göster