Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

3 Eyl 2021

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği içimlik tütün mamullerindeki sağlık uyarılarının daha etkin hâle getirilmesini amaçlamaktadır. […]

Daha fazla göster