İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: vergi

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Verme Yükümlülüğüne ilişkin Tebliğ Yayımlandı

3 Eyl 2021

Gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunluluğuna dair 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’in Kapsamı İlgili Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Beyana Tabi Verginin Hesaplanmasında Başvurucudan Kaynaklanan Hataların Düzeltilmesi İstemi Bakımından Başvuru ve Dava Sürelerinin Ödeme Tarihinden İtibaren Başlatılması ve Bu Sebeple Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hatalı beyanı üzerine tahakkuk eden verginin düzeltilmesi talebine ilişkin başvuru ve dava sürelerinin ödeme tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı yönünde ilk derece mahkemesi tarafından verilen davanın süre yönünden reddedilmesi kararını adil yargılanma hakkının temel güvencelerinden birisi olan […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İçtihat Farklılığının Makul Sürede Giderilememiş Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, vergi yargılamasında mevcut olan içtihat farklılıklarının makul süre içerisinde giderilememiş olması sebebiyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Vergi idaresi, başvurucudan hakkında belirli mal ve hizmet alımlarına ilişkin inceleme yapılmak üzere 2008, 2009, 2010 […]

Daha fazla göster

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

19 Kas 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında kanun hükümlerinin uygulanacağı çeşitli alacaklar, idari para cezaları ve vergi cezaları düzenlenmiştir. […]

Daha fazla göster

2020 1. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerine ilişkin Süreler Uzatıldı

13 May 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12 Mayıs 2020 tarih ve 130 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri […]

Daha fazla göster