Başbakan Yardımcılığı tarafından çıkarılan tebliğ (“Tebliğ”) ile kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilen veya kayyım olarak TMSF’nin atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının ve malvarlığı değerlerinin yönetimine, satılmasına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Terör örgütü ve benzeri milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlarla bağlantıları nedeniyle bünyelerine kayyım atanan şirketlerdeki kayyımların yetkileri 6758 Sayılı Kanun uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmişti (daha fazla bilgi).

Tebliğ kapsamında TMSF’nin ilişkili olduğu bakan (“Bakan”) aşağıdaki işlemler bakımından yetkilendirilmiştir:

  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerini, limited şirketlerin müdürlerini, diğer şirketlerin yöneticilerini ve bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticilerini atamak.
  • TMSF tarafından görevlendirilenler dâhil şirket yöneticilerini görevden almak ve yenilerini atamak.
  • Şirketin mevcut halinin mali durum, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sebepler nedeniyle sürdürülemez olması halinde şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar vermek.

Tebliğ kapsamında şirketin, şirket varlıklarının, malvarlığı değerlerinin satılması veya tasfiye edilmesi halinde; satıştan elde edilen gelir ve tasfiye sonucunda kalan bakiyenin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar bir kamu bankasında şirket pay sahipleri adına bloke edilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, tasfiye olunan şirketin hâkim ortakları ve yöneticileri ile üçüncü kişiler aleyhine açılan davaların TMSF tarafından devam ettirileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, davalar sonucunda herhangi bir tahsilat yapılması halinde bu meblağ sıra cetveline uygun olarak alacaklılar arasında dağıtılacaktır.

Tebliğ, 17 Ocak 2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.