Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13 Nisan 2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Yönetmelik kapsamında; havayolu taşımacılığında tehlikeli maddelerin sevki, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, paketlenmesi, geçici depolanması, taşınması, raporlanması gibi konular düzenlenmektedir.

Yönetmelik’te yapılan düzenlemeler sonucunda:

  • Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin havayoluyla taşınabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan havayolu ile taşıma izin belgesi alınması gerekmektedir.
  • Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörlerin idareden “Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” almaları zorunludur.
  • Ülkemiz hava sahasını kullanan yabancı operatörler tehlikeli madde taşımaları halinde ülkelerinin yetkili idaresi tarafından düzenlenen tehlikeli madde taşıma yetki belgesini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır.
  • Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımacılığında teknik talimatlarda tanımlanan etiket, işaret ve plakaların kullanılması zorunlu hale gelecektir.
  • Yabancı menşeli işletmelere yönelik uygulanacak özel usul ve esaslar, taraf olunan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve “karşılıklılık ilkesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Yönetmelik’teki düzenlemelere aykırılık halinde 2.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecektir. Can, mal, çevre ve uçuş emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen ihlaller veya kasti ihlaller için ise ceza miktarları %100 oranında artırılacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.