4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 64. maddesi işverenlerin iş yerinde telafi çalışması yapılması hakkını düzenlemektedir. İlgili hüküm uyarınca zorunlu nedenlerle veya benzer nedenlerle işin durması, iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi hallerinde, işverenlerin telafi çalışması yaptırma hakkı bulunmaktadır.

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun’un (“Kanun”) 43. maddesi ile iş yerinde telafi çalışması yapılmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre işveren artık 4 ay içinde telafi çalışması yaptırabilecektir.

Bir başka deyişle telafi çalışması, çalışmayı durduran veya çalışma süresini azaltan zorunlu nedenin ortadan kalkmasını ve normal çalışma dönemine başlanmasını takip eden dört ay içerisinde yaptırılmalıdır. Normal çalışma dönemine başlandıktan sonra dört ay içerisinde telafi çalışması yaptırılmamış ise işveren artık bu çalışmayı talep edemeyecektir.

Kanun’un 43. maddesinin 2. fıkrasında ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi iki katına çıkarmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Telafi çalışması yapılacak iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şu şekildedir;

  • Yasal veya sözleşmeye dayalı tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılması mümkün değildir.
  • Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla yaptırılamaz.
  • Her halükarda günlük maksimum çalışma süresi olan 11 saat aşılamaz.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uyulmaması, idari para cezası ödenmesini gerektiren haller arasındadır. Ayrıca, işçiye haklı nedenle fesih imkanı da verebilir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.