12 Aralık 2019 tarih ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) değiştirildi.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • İl merkezleri haricinde müdürlükler ve bunlara bağlı şubeler kurulabilecektir.
  • Tescil işlemleri, müdür ve müdür yardımcılarının yanında personel arasından atanacak bir yetkili personel tarafından da yapılabilecektir.
  • Değişiklik öncesi düzenlemeye göre ticari işletme temsilcileri tarafından noter onaylı olarak verilen imza beyannameleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 40. Maddesi uyarınca ticaret sicil müdürlüklerinde yetkili personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak sureti ile verilecektir. Bu husus daha önce Ticaret Kanunu’nun 40. Maddesi ile değişen uygulamanın Yönetmelik’e yansıtılmasıdır.
  • Ticari işletmelerin ve ticaret şirketlerinin merkez nakli ve şube açılışı işlemleri kolaylaştırılmıştır.
  • Ticari işletmelerin ve ticaret şirketlerinin merkez kayıtlarında yapılan değişiklikler, şube kayıtlarında ayrıca bir tescil işlemine tabi olmadan tescil edilmiş sayılacaktır.
  • Geçici konkordato mühleti, konkordato komiserinin görevlerine ilişkin mahkeme kararı, mühletin uzatılması, mühlet kararının kaldırılması, konkordato talebinin reddi, konkordatonun tasdiki, tasdik talebinin reddi ve konkordatonun feshi kararları ticaret sicilinde tescil edilecektir.
  • Anonim şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandite ortaklıklar için esas sözleşmedeki imzaların noter tarafından onaylanmasının yanı sıra, müdürlük huzurunda imzalanması seçeneği de getirilirken limited şirketler ile kooperatiflerde esas sözleşmenin müdürlük huzurunda imzalanması zorunlu kılınmıştır.
  • Limited şirketlerde kuruluş, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı yapılması durumunda sermaye tutarının %25’inin tescilden önce ödenmiş olduğunu gösterir banka mektubunun ibrazı zorunluluğu kalkmış idi, bu değişiklik yönetmeliğe de yansıtılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz