Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 30916 sayılı ve 12 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği ile 10 Ocak 2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin birtakım maddeleri yeniden düzenlendi.

Değişiklik Yönetmeliği ile aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

  • Ürünle birlikte hediye edilen promosyonun tüketiciler tarafından kolay bir şekilde edinilebilmesi için, promosyonu düzenleyen tarafa her türlü etkin yöntemin sağlanması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcılarının reklamlarına, ilgili mevzuatında yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, aşağıdaki istisnalar getirilmiştir:
  • Kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar.
  • Fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller.
  • Özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar.
  • Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamlarda yasak ve sınırlandırmalara dair daha önce duyurduğumuz yönetmelikle getirilen değişiklikler, daha açık hale getirilmiştir. Buna göre; aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin satışını arttırmak için, çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, asıl ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği netleştirilmiştir.

Bahsi geçen hükümlerin tümü yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz