17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanun’un (“Kanun”) 2. maddesinin (ı) bendi uyarınca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki;

  • Yetki tespitlerinin verilmesine,
  • Toplu iş sözleşmelerinin yapılmasına,
  • Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüne ve
  • Grev ve lokavta

ilişkin süreler üç ay süreyle uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı, anılan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.