7 Aralık 2017 tarihinde 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile (Seri No: 3) (“Değişiklik Tebliği”) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü başlıklı 6. bölüm yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik Tebliği ile peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin usuller detaylandırılarak kapsamı genişletilmiştir.

Tebliğ uyarınca, mükellefler ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili uygulayacakları yöntem hakkında tereddütte düşmeleri halinde idareye başvurarak yöntem tespiti talebinde bulunabiliyordu. Daha önce mükelleflerin başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin bir süre sınırlandırması mevcut değil iken Tebliğ ile idarenin karar verme sürecine ilişkin zamansal kısıtlama getirilmiştir.

Mükellefler, idare ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalamak üzere başvuruda bulunurlar. Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin idareye başvuruda bulunan mükellefler, tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması talep edebilirler. Bu başvurular için aşağıda belirtildiği üzere bir anlaşmanın türüne göre değişiklik gösteren süre sınırlandırmaları getirilmiştir:

  • İdare ile mükellef arasındaki tek taraflı anlaşmalar en geç dokuz ay içerisinde sonuçlandırılır.
  • İdare, mükellef ve farklı bir ülke vergi idaresi arasındaki çift taraflı anlaşmalar en geç 18 ay içerisinde sonuçlandırılır.
  • İdare, mükellef ve birden çok ülke vergi idaresi arasındaki çift taraflı anlaşmalar ise en geç 18 ay içerisinde sonuçlandırılır.

Değişiklik Tebliği uyarınca mükellefler anlaşma için yazılı başvuruda bulunmadan önce idare ile bir ön görüşme yapmayı talep edebileceklerdir. Ön görüşmede anlaşma kapsamı ve anlaşma uygunluğu değerlendirilecektir.

Değişiklik Tebliği ile getirilen diğer bir yenilik ise geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin anlaşma yapılabilmesidir. Buna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanabilir olması kaydıyla, mükellef ile idare arasında geçmiş dönemlerin kapsama alınacağı bir anlaşma yapma imkânı getirilmiştir. Anlaşma, Vergi Usul Kanunu uyarınca pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilmesi gereken haber verme dilekçesinin yerine geçmektedir. İmza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde beyan ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekecektir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.