6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile tüketicilere uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurmaksızın, doğrudan ilamsız icra yoluna başvurma hakkı açıklık kazanmıştır. Değişiklik öncesinde, tüketicilerin belli parasal eşiklerin altındaki uyuşmazlıklar için hakem heyetine başvurma zorunluluğu, ilamsız icra yoluna başvuramayacakları şeklinde yorumlanabiliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerin icra ve iflas kanunlarındaki diğer haklarının saklı olduğunu açıkça ifade edilmiş ve söz konusu belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu öngörülen uyuşmazlık parasal alt sınırları artırılmıştır.

Ayrıca, tüketici hakem heyetine başvuru zorunluluğu öngörülen uyuşmazlık alt sınırları iki kat artırılmıştır. Buna göre:

  • Değeri 4.000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetine,
  • Değeri 6.000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine,
  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4.000 TL ile 6.000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Söz konusu değişiklikler, 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında getirilmiş olup, 20 Aralık 2017 tarihli 30276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.