Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından kredi kartları ve kredi kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) uyarınca 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren tüketici kredilerinin azami vadesi 48 aydan 36 aya indirilmiştir.

Tüketici Kredilerinde 36 Aylık Üst Limit

1 Eylül 2018 tarihinden itibaren tüketici kredilerinin azami vadesi 36 aya indirilmiştir (daha önce 48 ay olarak düzenlenmişti).

36 aylık üst limit aşağıdaki krediler için uygulanmayacaktır:

  • Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında kullandırılan krediler,
  • Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması,
  • Diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler,
  • Eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler; ve
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler.

Kredi vadelerine ilişkin diğer süreler aşağıdaki gibidir (kredi yapılandırmaları da dahil olmak üzere):

  • Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi: 48 ay
  • Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullanılan kredilerin vadesi: 6 ay.

Söz konusu değişiklikler bilinçli tüketim ve basiretli borçlanmayı hedeflemektedir.

Mevcut ihtiyaç kredilerinin (1 Eylül 2018 tarihinden önce kullandırılan) borç bakiyeleri, borçlu tarafından 1 Eylül 2019 tarihine dek talep edilmesi durumunda en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında kullandırılan ilave kredilerin vadesi 36 ayı aşamayacak.

15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kredi kartı taksitlendirme süreleri

BDDK kredi kartı ile yapılan bazı alışverişlerde uygulanan taksit sayılarını azaltmıştır. Kredi kartlarındaki yeni taksitlendirme süreleri aşağıdaki gibidir:

  • elektronik eşya alımları: 3 ay (daha önce 6 aydı),
  • kulüp ve derneklere yapılan ödemeler, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalar: 6 ay (daha önce 9 aydı),
  • kurumsal kredi kartları ile yapılan alışverişler: 9 ay (daha önce 12 aydı).

Kuyum alışverişleri için ise daha önce 4 taksit ile ödeme imkânı tanınmaktaydı. Ancak, artık kuyum alışverişlerinde taksit ile ödeme yapılmasına izin verilmemektedir.

15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibari ile yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.