Tüketici işlemlerinde 2024 yılından itibaren geçerli olacak parasal sınırlar, 20 Aralık 2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) ile belirlendi.

Tebliğ ile, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda geçerli olan zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen %58,46 oranında artırılarak güncellendi.

Ayrıca, Tebliğ uyarınca, 2024 yılında yapılan başvurularda değeri 104.000 Türk lirasının altında olan uyuşmazlıklar için İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır. Başka bir ifadeyle, 2023 yılı için tüketici başvuruları bakımından parasal sınır 66.000 Türk lirası olarak belirlenmişti. Bu değer 2024 yılı için artırılmış olup, parasal sınır 104.000 Türk lirası olarak belirlendi.

Bu Tebliğ ile, tüketicilerin başvurularında yetkili mercilere ilişkin hükümler yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Tebliğ, yetki anlamında da çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Tebliğ Madde 4 uyarınca, Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca (“Bakanlık”) belirlenir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.
  • Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir. Buna istinaden başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklar tarafından Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.