Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerindeki işçilerin ve alt işveren işçilerinin yazılı onaylarının alınması kaydıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu sektörlerde çalışan işçilerin yirmi dört saatte üç posta yerine, iki posta olarak çalıştırılması mümkün hâle gelmiştir.

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına ilişkin özel hükümlere yer verilen yönetmelikte de değişiklik yapılarak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerindeki kadın işçilerin de yazılı onayı ile yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yapması mümkün hâle gelmiştir.

19 Ağustos 2017 tarih ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili düzenlemelerin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: