26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun (“Kanun”) ile, turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmeciler bakımından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelenmiştir.

Aynı şekilde bu yatırımcı ve işletmecilerin turizm faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin de ödeme süresi başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelenmiştir.

Ertelenen bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.