Türkiye gıda katkı maddelerinin spesifikasyonları hakkında düzenleyici rejimini Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek için güncelledi. Bu değişiklikler, gıdalara eklenen vitaminler ve gıda etiketlemesine ilişkin bir dizi mevzuat değişikliğinin ardından meydana gelmiştir.

3 Nisan 2017 tarih ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Yönetmelikt gösterilen önemli tanımlar aşağıdaki gibidir;

  • CAS Numarası: Kimyasal Abstraklar Servisi kayıt numarasını,
  • EINECS Numarası: Avrupa Mevcut ticari Kimyasal Maddeler Envanterinde Yer Alan Numarayı
  • Internasyonal Ünite (IU): Bir etken maddenin biyolojik etkinliğinin ölçümü esas alınarak belirlenen vitaminler, hormonlar, bazı ilaçlar, aşılar ve kan ürünleri ile biyolojik etkin maddeler için kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş ve etken madde miktarını tanımlamak için kullanılan ölçü birimini.
  • Molar Absorbsiyon katsayısı: %1 konsantrasyonlu 1 cm uzunluğundaki çözeltinin absorbsiyon katsayısını
  • Molekül ağırlığı: Bir moleküldeki tüm atomların ağırlıklarını gösteren bağıl sayıyı ifade eder.

Yönetmeliğin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.