3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile 2018-32/48 sayılı İhracat Bedelleri Hakkındaki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) yürürlük süresi uzatıldı.

Değişiklik Tebliği ile, Tebliğ’in 13. maddesinde düzenlenmiş olan ve Tebliğ’in yayımından itibaren başlayan altı aylık yürürlük süresi bir yıla çıkarıldı. Böylece Tebliğ’in yürürlük süresi 4 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Değişiklik Tebliği metnine buradan ulaşabilirsiniz.