Türk bankacılık mevzuatının risk bazlı sermaye ve likidite karşılama oranı düzenlemeleri noktasında uluslararası Basel III Uzlaşısı (“Uzlaşı”) standartlarına tam uyumlu bulunmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ikincil mevzuat kapsamında gerçekleştirilen yerel düzenlemelerin Basel Bankacılık Denetim Komitesi (“Komite”) tarafından 2008 küresel kriz sonrası belirlenen uluslararası standartları karşıladığı gözlemlenmiştir.

Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 2008 yılında küresel çapta yaşanan finansal kriz sonrası bankacılık sektörünün dayanıklılığını arttırmak adına ulaşılması gereken hedefleri Uzlaşı kapsamında düzenlemiştir. Komite’ye üye ülkelerin, 31 Mart 2019 tarihine kadar ulusal mevzuatlarını Uzlaşı ile uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Bu doğrultuda, 2012 yılında Komite tarafından ilgili standartların ulusal mevzuatlara dâhil edilmesini temin ve bunların tutarlılık arz eder şekilde üye ülkelerde uygulandığını gözlem ve teyit için Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Program – RCAP) başlatılmıştır.

Türkiye, Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı’na, 2015 yılının Eylül ayında dâhil olmuş ve takip eden süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ikincil mevzuat özelinde bir dizi değişiklik yapıldığı gözlemlenmiştir. Dizi değişiklikler, 23 Ekim 2015 (daha fazlası için) , 20 Ocak 2016 (daha fazlası için) ve 23 Şubat 2016 (daha fazlası için)tarihlerinde yayınlanmıştır. Nihayet, 15 Mart 2016’da yayımlanan değerlendirme raporlarında, Türk bankacılık mevzuatının risk bazlı sermaye ve likidite karşılama oranı düzenlemeleri noktasında uluslararası Basel standartlarına tam uyumlu bulunduğu teyit edilmiştir.

Komite tarafından hazırlanan Türkiye raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: