Türkiye ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında 4 Haziran 2014’te Ankara’da imzalanan GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine dair anlaşmaya ek GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin güçlendirilmesi konulu tamamlayıcı anlaşma Bakanlar Kurulu tarafından 6 Haziran 2016 tarihinde onaylanarak 24 Haziran 2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma ile Alt Bölgedeki üye ülkelerle Türkiye’nin ve GTÖ’nün ortak ilgi alanına giren diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenlemeler getirilmiş ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler GTÖ arasındaki ortaklığı pekiştirmek amacıyla Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin kapsamı genişletilmiştir.

GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi, GTÖ Reform programı çerçevesinde Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında 2006 yılında imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Ankara’da kurulmuştur. Görülen gereklilik üzerine GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin (“Ofis”) ülkemizdeki ve görev alanı içine giren diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin çerçevesini oluşturan GTÖ-Türkiye Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamında Ofis’in güçlendirilmesi ve Orta Asya ülkelerinin dışındaki ülkelere de genişletilmesi amacıyla Anlaşma hazırlanmış ve imzaya sunulmuştur.

Anlaşma uyarınca,

  • GTÖ, Ofis aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’a (“GTÖ Alt Bölge Ülkeleri”), olağanüstü hallerde bu listeye eklenebilecek diğer ülkelerle birlikte yardım sağlamaya devam edecektir.
  • GTÖ Alt Bölge Ülkeleri ile Türkiye ve GTÖ’nün ortak ilgi alanına giren diğer ülkelere yönelik, Gıda ve Tarım alanında GTÖ-Türkiye Ortaklık Programı’nın sonraki aşamaları için gıda ve tarım üzerine bir Güven Fon’u kurulacak, bu fona Türkiye tarafından yıllık 2.000,000 ABD Doları katkı sağlanacaktır. Anlaşma’nın Ek-1 bölümünde yer alan Gıda ve Tarım alanında GTÖ-Türkiye Ortaklık Programı ise açlığın ve yoksulluğun giderilmesi, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği gibi amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hedefler ve yöntemler ile yapılacak işbirliği kapsamında Türkiye üzerine düşen görevleri düzenlemektedir.
  • Gıda ve tarım üzerine kurulacak Güven Fon’una ilaveten GTÖ Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında da ormancılıkla ilgili konular üzerine bir Güven Fon’u kurulacak, bu fona da Türkiye tarafından yıllık 2.000,000 ABD Doları katkı sağlanacaktır. Anlaşma’ya Ek-2 olarak eklenmiş GTÖ-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı, küresel ormancılık konuları, sürdürülebilir orman, mera, arazi ve doğal kaynakların yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla ortaya konan hedefleri ve yöntemleri, ortaklık kapsamında Türkiye’nin gerçekleştirmekle sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

İlgili Anlaşma’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.