Türkiye biyosidal ürünlerin kullanımında kullanılan alet, cihaz ve gereçlere ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemeler zararlı haşereler ile mücadelede sisleme yapılmasına ilişkin uygulama izni alınmasına yöneliktir. Eski düzenlemeler sisleme yönteminin başkaca yerlerde kullanımı hakkında herhangi bir kriter belirtmeksizin, sisleme yönteminin yerleşim alanlarında kullanımını yasaklıyordu.

15 Mart 2016 tarihli ve 29654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile biyosidal ürün kullanarak ilaçlama faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan uygulama izin alarak biyosidel ürün kullanabilmeleri için belli başlı alet, gereç ve cihazları bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda zararlı haşereler ile mücadelede biyosidal ürün ile sisleme yönteminin kullanılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir;

  • Mahalli idarenin talebinin olması,
  • Yerin meskûn mahal dışında karadan ve bot benzeri suda giden araçlarla ulaşılamayan bataklık gibi bir yer olması,
  • Yükseklik sınırının canlı yüzey üstünden beş metreyi geçmemesi,
  • Kullanılacak ürünün biyolojik larvasit olması,
  • Uygulamanın yapılacağı yer ve zaman için özel değerlendirme yapılarak her seferinde Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden özel izin alınması.

Değişiklik Yönetmeliği yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği Türkçe tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.