Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ’de (Sayı: 2010/2) (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 23 Ocak 2016 tarihli ve 29602 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 25 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

  • Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
    • Çek bedeli 1290 TL veya üzerinde ise 1290 TL ödeyecektir.
    • Çek bedeli 1290 TL’nin altında ise çek bedelini ödeyecektir.
  • Karşılığının kısmen bulunması halinde,
    • Çek bedeli 1290 TL veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 1290 TL’ye tamamlayacak bir miktarı ödeyecektir.
    • Çek bedeli 1290 TL’nin üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 1290 TL ödeyecektir.

Değişiklik Tebliği’nin 2. maddesi uyarınca ise, Tebliğ’in geçici 2. maddesinde yer alan “700 Türk Lirası” ibareleri “740 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. Buna göre, Tebliğ’den önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, (i) süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 740 Türk Lirası’na kadar ve (ii) kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 740 Türk Lirası’na tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.