2015-2018 yılları arasındaki döneme ilişkin İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (“Eylem Planı”) yayımlandı. Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından birçok kamu kuruluşunun, sivil toplum örgütünün ve üniversitenin katkılarıyla hazırlanmıştır. Strateji Belgesi ve Eylem Planı beşeri ilaçlar ile sınırlı tutulmuştur ve ilgili dönemde yerel ilaç sektörünün dünya pazarında daha rekabetçi bir güce ulaşmasını hedeflemektedir.

Eylem Planı’nda, ilaç sektörünün mevcut esaslı sorunlarından yola çıkılarak altı stratejik hedef ve otuz altı eylem tespit edilmiştir. Bu hedefler:

  • Sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli insan gücü oluşturulması,
  • Kamu, üniversite ve özel sektör arasında güvene dayalı
  • şeffaf bir ortam oluşturularak işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi,
  • Bilinçli bir hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturularak akılcı ilaç kullanımının sağlanması,
  • Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması ve bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi ve
  • Sektörün sürdürülebilirliğinin ve küreselleşmesinin desteklenmesi amacıyla sektörel yatırımları destekleyici, rasyonel bir finansman yapısının oluşturulması olarak tespit edilmiştir.

Eylem Planı, 29440 sayılı Resmi Gazete’de 9 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanmıştır. İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na aşağıda yer alan linkten ulaşmak mümkündür.