Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Standartlarında esaslı güncellemeler yapıldı.

Güncellenen Finansal Raporlama Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Güncellenen Muhasebe Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Yukarıda listelenen Standartlar güncellenmiş versiyonları Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girmiştir.