Sağlık Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında yapılan denetim ve baskınlar kapsamında 73 çeşit sahte veya kaçak, yani ruhsatsız ilaca el konulmuştur. Ele geçirilen bu sahte veya kaçak ürünler arasında Ferrari, Jaguar, Lacoste, Pink Panther ve Porsche gibi başka sektörlerde tanınmış markaları taşıyan ürünlerin yanı sıra tanınmış ilaç markalarını (“Viagra” yerine “Viaga” gibi) taklit eden ürünler de yer almaktadır.

Bu açıdan, her ne kadar farklı sınıflarda da olsa, toplum nezdinde ulaştığı tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında, kaçakçıların başka sektörlerde tanınmış markaların itibarından haksız bir yarar elde etmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu kullanımlar tanınmış markaların ayırt edici karakterini zedelemekte ve toplum nezdinde markaları sıradanlaştırmaktadır. Bu fiiller, marka hukuku kapsamında marka hakkına tecavüz olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın izni olmadan hiçbir ilaç piyasaya sunulamaz (1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu madde 3 ve Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 5. Maddesi). Yetkisiz kişilerce ilaç satımı ve yapımının cezası iki aydan bir yıla kadar hapistir (6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 43. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 193. Maddesi). Dolayısıyla, ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilmeden bir ilacın piyasaya sunulması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suçtur ve toplum sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Elde edilen sahte ve kaçak ilaçlara ilişkin bildirim ile ekinde yer alan ilaç listesine linkten ulaşabilirsiniz.