Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası (“Muhtıra”) Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmış olup ilgili karar, 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

25 maddeden oluşan Muhtıra’nın önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Mali istihbarat birimleri (“MİB”), şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır.
  • MİB’ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacı da belirteceklerdir.
  • MİB’ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB’ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
  • MİB’ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmalar yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir.
  • MİB’lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır:
  • Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
  • Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB’in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.
  • Taleple bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir.

Muhtıra’nın 4. maddesi uyarınca, Muhtıra, MİB’ler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla imzalanmış olup MİB’lerin devletlerini bağlayıcı bir anlaşma değildir.

Muhtıra’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.