Türkiye ile Venezuela, petrol, gaz ve petrokimya sektörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla enerji alanında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşma” (“Anlaşma”) 16 Kasım 2016 tarihli ve 29890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anlaşma taraf ülkelerin petrol, gaz ve petrokimya alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla aşağıdaki çeşitli metotları belirlemiştir:

  • Enerji sektörünün gelişimi için (devlet sırları haricinde) bilgi ve tecrübe değişimi sağlanması,
  • Hidrokarbon yataklarının aranması, çıkarılması ve üretilen ürünlerin pazarlanmasına dair müşterek yatırımların teşviki,
  • Petrol sektöründe faaliyet gösterecek ortak şirketlerin kurulması,
  • Hidrokarbon sektörüne yatırımcı çekmek amacıyla müşterek olarak seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
  • Yerbilimi, rezerv mühendisliği, petrokimya ürünleri arama üretme ve, hidrokarbon arama, üretim ve doğal gazın işlenmesi, depolanması, pazarlanması, taşınması ve dağıtımı ile hidrokarbon ve ilgili teknoloji altyapılarının geliştirilmesi ve bakımı.

Yukarıdaki konuların yılda bir kez görüşülmesi amacıyla Ortak Enerji Çalışma Grubu oluşturulacaktır.

Bu Anlaşma uyarınca edinilen bilgiler ifşa eden ülkenin önceden yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak olup tarafların hukuksal düzenlemelerine göre korunacaktır.

Anlaşma, taraf ülkelerin kendi toprakları ve doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkına dair bir düzenleme yapmayacak olup, taraf ülkeler başka ülkelerle bu tarz anlaşmalar imzalamasına da engel olmaz.

Anlaşma, her iki ülkenin de iç hukuk prosedürlerinin tamamlandığını bildirmesiyle yürürlüğe girer.

İlgili Anlaşma’ya linkten ulaşabilirsiniz.