Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) ülkenin tanıtımında kullanılmak üzere bir logo ve slogan bileşiminden oluşan ve Nisan 2015’te tanıtımı yapılan markanın kullanılması için ticaret odalarını teşvik etmiştir. Söz konusu bileşim “Türkiye – Gücünü Keşfet ve Turkey – Discover The Potential sloganını ve bir logoyu (“Türkiye Markası”) içermektedir. Türkiye Markası Türkiye’nin kendi değerlerini ortak bir markada buluşturmak ve küresel rekabette avantajlı hale gelebilmek için yaptığı çalışmaların sonucu olarak doğmuştur.

Türkiye Markası, sanayi ve iş dünyasının önde gelen isimleri, üniversiteler, ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruşları temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ekip tarafından meydana getirilmiştir.Türkiye markasının çeşitli versiyonları bulunmakta olup, versiyonlara şu linkten ulaşabilirsiniz. Bu sene içerisinde,11 Nisan 2015 tarihli ve 29323 no.’lu Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile söz konusu Türkiye Markası ve ilgili bilgiler topluma duyurulmuştur.

TOBB ticaret odalarını aynı zamanda aşağıda belirtilen görevlere sahip Türkiye Markası İzleme Komisyonu hakkında da bilgilendirmiştir:

  • Yurtiçi ve yurtdışı ülke tanıtım faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak,
  • Söz konusu tanıtımlarda logonun etkin şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri değerlendirmek,
  • Logonun kullanımı ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat değişikliği çalışmalarını koordine etmek, kullanım esnasında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak,
  • Ülkemizin vizyon ve imajına uygun düşmeyen veya www.turkeydiscoverthepotential.com internet adresinde yer alan kullanım kılavuzundan farklı şekilde kullanıldığı tespit edilen logo kullanımlarına karşı uygulanacak tedbirleri değerlendirmek.

Bu linke tıklayarak Türkiye Markası hakkında ayrıtılı bilgi ve kullanım kılavuzlarına ulaşabilirsiniz. Aşağıda logolardan bir tanesine yer verilmiştir: