Türkiye mevzuat hazırlanmasına ilişkin yasama usulünü değiştirdi. Yıllık otuz milyon Türk Lirasının üzerinde etki doğuracağı öngörülen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler için tam düzenleyici etki analizinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kısmi düzenleyici etki analizinin yapılması ise; etkisi bu sınırın altına kalan mevzuat için gereklidir. Başbakanlık otuz milyon Türk Lirası değerindeki sınırı gerekli görmesi halinde değiştirebilir. Öncesinde ise, düzenleyici etki analizinin zorunluluk sınırı on milyon Türk Lirası olarak belirlenmişti. Bu sınırın altında kalan mevzuat için ise Başbakanlık’ın takdirine göre düzenleyici etki analizi yapılıyordu.

Bakanlar Kurulu’nun 2016/8590 Karar sayılı kararı ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 19 Mart 2016 Tarihli 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Değişiklik Yönetmeliği ile ilk defa detaylı koşulları ile birlikte kısmi düzenleyici etki analizi tanımı yapılmıştır.

Kısmi düzenleyici etki analizine kıyasla; tam düzenleyici etki analizinde:

  • Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin analizinin,
  • Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin,
  • İzlenen danışma ve görüş alma süreçlerinin,

daha ayrıntılı bir biçimde ele alınacağı düzenlenmiştir.

Düzenleyici etki analizinin usulü 24. madde içinde belirlenecek şekilde değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik’in EK-1’inde yer alan düzenleyici etki analizinde yer alacak hususlara ilişkin liste yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği Türkçe tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.