Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan yeni karar uyarınca Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla döviz ile yapılan işlemlere kısıtlamalar getirildi. 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen bazı sözleşmeler yalnızca Türk Lirası üzerinden akdedilebilecek. 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerin ise 13 Ekim 2018 tarihinden önce Türk Lirası’na çevrilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme yabancı para cinsine endekslenen ödeme yükümlülüklerine de uygulanmaktadır.

Döviz ile yapılan işlemlere ilişkin getirilen yeni kısıtlama aşağıdaki sözleşmeler için uygulanacaktır:

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım işlemleri,
  • Menkul ve gayrimenkul kiralama işlemleri (taşıt ve finansal kiralama dahil olmak üzere).
  • Leasing.
  • İş ve hizmet.
  • Eser sözleşmeleri.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bu kısıtlamanın kapsamına girmeyen sözleşmeleri belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlık tarafından henüz istisna kapsamı belirlenmemiş olmakla birlikte, yapılan basın duyurusunda istisnaların döviz cinsinden girdi maliyetler ve yükümlülüklerin göz önünde bulundurularak belirleneceği açıklanmıştır. Bu kapsamda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca döviz cinsinden yükümlülük altına girme kabiliyeti olan kişiler ile ilgili olarak bir istisna getirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen sözleşmelerin bedelinin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması halinde 6.300 TL ila 52.600 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.