Karşılaştırmalı reklamlara 10 Ocak 2016’dan itibaren izin verilmesi planlanıyordu (daha fazla bilgi için). Ancak, söz konusu tarih 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik (“Yönetmelik”) ile 31 Aralık 2016’ya ertelenmiştir. 2016 senesinin sonuna kadar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, ürünlerin, hizmetlerin veya markaların isimlerinin reklamlarda karşılaştırılmasını engelleyecek şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlükte olacak olan 8/2 maddesi, aşağıdaki şartları taşıyan karşılaştırmalı reklamlarda artık “rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına” yer verilmesine izin verileceğini düzenlemektedir.

Buna göre karşılaştırmalı reklamlar;

  • Aldatıcı ve yanıltıcı olmamalı,
  • Haksız rekabete yol açmamalı,
  • Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olmalı ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermeli,
  • fayda sağlayacak bir hususu karşılaştırmalı,
  • mal veya hizmetlerin, fiyatı da dâhil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğini objektif olarak karşılaştırmalı,
  • , ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaları; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlamalı,
  • Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini,
  • Raaliyetlerini veya diğer özelliklerini kötülememeli veya itibarsızlaştırmamalı.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.