İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 27 Haziran 2015 – 3 Ağustos 2015 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkında özetler aşağıda yer almaktadır.

Renksiz düz cam ithalatına ilişkin olarak kesin damping önlemi getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Cam Sanayi A.Ş.’nin başvurusu üzerine başlatılan damping soruşturması neticesinde 7005.29 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “renksiz düz cam”ın İsrail menşeli olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/23 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu soruşturmada işbirliğinde bulunduğu değerlendirilen Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. firması tarafından İsrail’den yapılacak ithalatlar için CIF bedelinin % 20’si oranında kesin damping önlemi belirlenirken, İsrail’den bu firma dışında yapılacak “renksiz düz cam” ithalatları için CIF bedelinin % 37,57 oranında kesin damping önlemi uygulamasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz

Menteşe ithalatında uygulanan kesin damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Yeniler Mobilya Endüstri Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Array Mobilya Rayları Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve Çağberk Cam Ayna Alüminyum Mobilya Oto Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru ile; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.00.00.11, 8302.10.00.00.19, 8302.50.00.00.00, 8302.42.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “menteşeler” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 04.07.2015 tarih ve 29406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalari ithalatına ilişkin olarak korunma önlemi getirilmiştir

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.07.2015 tarih ve 29409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecek işbu karar uyarınca; GTİP 4814.20.00.00.00’de, GTİP 4814.90.10.00.00’de ve GTİP 4814.90.70.10.00’de belirtilen duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamalarının ithalinde 3 yıl süre ile koruma önlemi olarak 1. Dönem için 5 USD/ KG, 2. Dönem için 4,5 USD/KG ve 3. Dönem için 4 USD/KG olmak üzere ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

Koruma tedbiri ile ayrıca kararda sayılan ülkeler için tarife kontenjanı getirilmiştir. Kontenjan miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, söz konusu ülkeler ve gümrük bölgelerinin tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemez. Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatına ilişkin olarak kesin damping önlemi getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin başvurusu üzerine başlatılan damping soruşturması neticesinde 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın Amerika Birleşik Devletleri menşeli olanlarının ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/28 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 17.07.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu soruşturmada işbirliğinde bulunduğu değerlendirilen International Paper Company firması tarafından Amerika Birleşik Devletler’nden yapılacak ithalatlar için CIF bedelinin % 9.43’ü ve Rock-Tenn CP, LLP firması tarafından yapılacak ithalat için ise 15.06’sı oranında kesin damping önlemi belirlenirken, Amerika Birleşik Devletler’nden bu firmalar dışında yapılacak ithalatlar için CIF bedelinin % 19.96’sı oranında kesin damping önlemi uygulamasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bisiklet iç ve dış lastikleri ithalatında uygulanan kesin damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “bisiklet iç ve dış lastikleri” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Motosiklet iç ve dış lastikleri ithalatında uygulanan kesin damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 44011.40 ve 4013.90.00.00.11 GTIP altında sınıflandırılan “motosiklet iç ve dış lastikleri” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit vebenzerleri ithalatında uygulanan kesin damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San. A.Ş., Beymaks Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Simfleks Tekstil ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Katasa Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Ram Fil İplik ve Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Güray Fantezi İplik San. Tic. Ltd. Şti., Canerler Tekstil Turizm Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti., Özvaycan Tekstil Ticaret San. Ltd. Şti., Prusa Metalize İplik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 GTİP altında sınıflandırılan “Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Demir veya çelikten halatlar ve kabloların (kapalı halatlar dahil) ithalatında uygulanan kesin damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş., Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Köşkerler Çelik Halat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve7312.10.98.00.00 GTIP altında sınıflandırılan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç) ve yalnız kapı kilitleri için silindir –bareller ile kilit kasası ithalatına ilişkin olarak kesin damping önlemi getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş’nin başvurusu üzerine başlatılan damping soruşturması neticesinde 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)”, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” ile “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası” ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeili olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/30 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda 4 USD/KG oranında dampinge karşı önlem uygulanacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz