İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 4 Ağustos 2015 – 13 Ağustos 2015 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük rejimi uygulamaları hakkında özetler aşağıda yer almaktadır.

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatına Yönelik Getirilen Korunma Önlemine İlişkin Kota ve Tarife Kontenjanının Başvuru ve Dağıtım Usul ve Esasları Belirlenmiştir.

2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile 06.08.2015 tarihinden itibaren duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi uygulanmasına başlanmıştır. İşbu korunma tedbiri kapsamında ayrıca Karar’da sayılan ülkeler için tarife kontenjanı getirilmiştir.

06.08.2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/02 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına yönelik getirilen korunma önlemine ilişkin kota ve tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu (net) geçmeyecektir. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecektir.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük idarelerince aranacaktır.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar’a ilişkin makalemize bu linkten ulaşabilirsiniz.

Malezya Menşeili Ürünlere Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları Değişmiştir

2015/7983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile Malezya menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergisi ve toplu konut fonu oranları yeniden belirlenmiştir.

Karar’da İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergilerinin Malezya menşeili eşyalar için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Karar 03.08.2015 tarih ve 29434 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.