İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Demir ve Çelikten Dikişsiz Çekmeborular İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/35 Sayılı Tebliğ ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yerel üretici Sardoğan firması tarafından yapılan ve Tufanoğlu Boru Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekmeborular” ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu önlem 4 Ağustos 2016 tarih 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bisiklet İç ve Dış Lastikleri İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önleminin Değişiklikler ile Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş.’nin başvurusu üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde mevcut dampinge karşı kesin önlem uygulanmasının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 GTIP’leri altında sınıflandırılan “bisiklet iç ve dış lastikleri” ürününün ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlem değiştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Bununla birlikte, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan resmi görüş doğrultusunda; 8714.10.30.00.00 GTIP altında sınıflandırılan tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları da GTIP 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 GTIP altında sınıflandırılan ürünler bakımından önlem kapsamına alınmıştır. Söz konusu önlem 11 Ağustos 2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bosna-Hersek Menşeli Sığır Etinin İthalinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Karar Verilmiştir

Bosna-Hersek’te yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla, Bosna-Hersek menşeli sığır etinin ithalinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen tarife kontenjanından yararlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu tarife kontenjanı uygulaması hakkındaki usul ve esasları belirleyen 27.06.2016 tarihli 2016/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”), 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarife kontenjanından yararlanacak menşe ürün tespitinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır:

  • Bosna-Hersek’te doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ve 0201 veya 0202 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyalar; ve
  • Türkiye veya Bosna-Hersek dışında doğmuş ve yetiştirilmiş olup, Bosna-Hersek’te en az üç aylık besi döneminden sonra kesimi yapılan canlı hayvanlardan elde edilen ve 0201 veya 0202 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyalar tarife kontenjanından yararlanacaktır.

Yukarıdaki şartların sağlanmaması hâlinde; et (sakatat) hayvanın doğduğu veya en uzun süre beslendiği ülke menşeli sayılacaktır.

Karar kapsamında, tarife kontenjanından yararlanabilmek için Bosna-Hersek’ten ithal edilen ürünlerin menşe ispat belgesi olarak EUR.1 dolaşım belgesinin ibrazı şart koşulmuştur.

Karar metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.