İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Ağustos 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Poliesterlerden Kısmen Çekimli İpliklere İlişkin Geçici Önlem Yürürlüğe Konmuştur

Ekonomi Bakanlığı tarafından aşağıda GTIP ve adı bulunan maddede yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığına dair yapılan belirlemeler sonucunda eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konmuştur.

Önlemin yer aldığı 2017/20 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 4 Ağustos 2017 tarih ve 30144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Poliester Elyaf İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önleminin Uzatılmasına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Poliester” ithalatında, halihazırda ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenerek 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Ek mali yükümlülük önleminin yer aldığı 2017/9 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Diş Fırçaları İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önlemi Getirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde 9603.21.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Diş Fırçaları” ithalatında aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenen korunma önlemi alınmasına karar verilmiştir:

Ek mali yükümlülük önleminin yer aldığı 2017/10 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 28 Ağustos 2017 tarih ve 30168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.